OLOMOUCKO

Sloučení filharmonie s divadlem schváleno navzdory protestům

Od ledna příštího roku vznikne nová organizace, která ponese název Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Tato změna zahrnuje mimo jiné i úpravu majetkových poměrů. Filharmonici se dnes ráno sešli před budovou magistrátu, aby protestovali proti tomuto sloučení, a přitom rozdávali koláčky i informační letáky, které vysvětlovaly jejich nesouhlas.

Akce měla podporu široké veřejnosti, kterou přilákal koncert filharmoniků. Přítomnost hudebních těles, jako jsou cimbálová kapela a malá dechovka, přidala na atmosféře a demonstrovala kulturní rozmanitost, kterou představuje Moravská filharmonie (MFO). Odboráři se obávají, že toto sloučení by mohlo mít negativní dopady na MFO, včetně možného propouštění členů orchestru.

Ředitel MFO Jonáš Harman již dříve uvedl, že nový statut zajišťuje většinu věcí, které jsou nezbytné pro garanci zachování této instituce. Podle něj však nakonec zvítězila administrativní jednoduchost nad formou sloučení, kterou filharmonici od začátku prosazovali.

Olomoučtí radní se rozhodli sloučit orchestr a třísouborové divadlo hlavně z ekonomických důvodů. Toto rozhodnutí bylo podloženo analýzou, kterou město nechalo vypracovat. Cílem je úspora finančních prostředků a efektivnější provoz. Plánuje se, že příspěvková organizace MFO bude začleněna do příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc (MDO).

Náměstek primátora Viktor Tichák (Piráti) ujišťuje, že všechny zaměstnanecké smlouvy, kolektivní smlouvy a další závazky budou přeneseny na nový subjekt. Město zároveň garantuje, že i po sloučení zůstanou oba orchestry zachovány, což je uvedeno ve zřizovací listině přejímající organizace.

Opoziční zastupitelka Markéta Záleská (SPOLU) však kritizuje tento krok jako špatně připravený experiment, který není podložen ekonomickými daty a chybí mu detailní finanční přehled. Tichák naopak tvrdí, že sloučení obou institucí je dobře připravený proces vycházející z detailní analýzy a po sloučení není plánováno propouštění zaměstnanců.

Zachování autonomie značek obou institucí bude garantovat sedmičlenná garanční rada. Město dále ujišťuje, že provoz MFO ani MDO nebude ohrožen a všechny vizuální identity i letité tradice obou orchestrů zůstanou nedotčeny. Personální otázky by měly být řešeny ve spolupráci vedení nové organizace s odboráři. Výběrové řízení na pozici ředitele bude vypsáno do konce roku.