KARLOVARSKO

Sokolov: Město pomáhá podnikatelům snížením nájemného

Snížení nájemného, které zatím platí do konce června, se týká podnájemníků Městského domu kultury i městské společnosti Sokolovská bytová. „Naši podnikatelé jsou v těžké situaci. Nejdříve je drtila pandemie koronaviru. Po ní přišel raketový růst cen energií a negativní ekonomická odezva na válečný konflikt na Ukrajině. Proto se rada rozhodla poskytnout úlevu na nájemném, aby pomohla podnikatelům snadněji a rychleji vyrovnat se s dopady pandemie. A také aby mohli případně upravit své podnikatelské záměry podle aktuálního vývoje,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.

Město Sokolov pomohlo místním podnikatelům už jednou, a to v roce 2020 v době koronavirové pandemie. Rada města tehdy přijala usnesení o snížení nebo případně prominutí nájemného za užívání městských nebytových prostor pronajatých za účelem podnikání. A to počínaje březnem 2020 až do odvolání mimořádných opatření.

Zdroj: Město Sokolov