KARLOVARSKO

Sokolov: Začalo blokové čištění města

Harmonogram blokového čištění města Sokolov je pevně stanoven a není možné kvůli neukázněným řidičům toto čištění prodlužovat. Při manipulaci s vozidly je často nelze vrátit na původní místo, protože mytí ulic probíhá plošně a nějakou dobu trvá, než se cisterna přesune. V praxi to znamená přemístění vozidla přibližně o pár desítek metrů, maximálně do vzdálenosti 500 metrů.

Plán blokového čištění

 5. 5. 2022   Slavíčkova a Mánesova

 6. 5. 2022   Křižíkova, Švabinského, Alšova a Jelínkova

 9. 5. 2022   Marie Majerové, Závodu míru, Kosmonautů a Stará Březovská

10. 5. 2022  Sokolovská, Heyrovského, Pošta 5, Hornická a Křižíkova

11. 5. 2022  Mičurinova, Heyrovského, Hornická a Pod Háječkem

12. 5. 2022  Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova

13. 5. 2022  Slovenská, Lipová, Závodu Míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova a Hviezdoslavova

15. 5. 2022  Rokycanova, Husitská, Komenského, Karla Havlíčka Borovského, nám. Budovatelů, 5. května, Odboje, Rokycanova a Sokolovská

16. 5. 2022  Dukelská, Slovenská a Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská a Purkyňova

17. 5. 2022  Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka a Karla Havlíčka Borovského

18. 5. 2022  Jednoty, Jiráskova, Karla Hynka Máchy a Třebízského, Karla Čapka a Pionýrů, Stará Ovčárna, Jasmínová a Javorová

19. 5. 2022  Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí strání a Prokopova, Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad vyhlídkou, Fügnerova, Tyršova a Tělocvičná

20. 5. 2022  U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní a Citická, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova a Nábřežní

22. 5. 2022  Rokycanova, Josefa Kajetána Tyla, Maxima Gorkého, Karla Havlíčka Borovského, Nábřeží Petra Bezruče, Pionýrů, Jednoty a Nádražní

23. 5. 2022 Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská a Příčná, Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská, Vítězná a Wolkerova

24. 5. 2022  Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Vítězná a Prokopa Holého, Vítězná a Spartakiádní

25. 5. 2022  Sportovní, Atletická, Slovenská, Švabinského, Mánesova a Heyrovského

26. 5. 2022  Spartakiádní, Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického, Jeronýmova a B. Němcové

27. 5. 2022  Závodu Míru a Mánesova

Zdroj: Město Sokolov