BRNĚNSKO

Sokolové v Brně uchvátili průvodem a cvičením, potlesk burácel ulicemi i stadionem

Slavnostní průvod sokolů, který se konal na stadionu, přilákal desítky nadšených diváků. Mnozí z nich neváhali zachycovat nezapomenutelné okamžiky na své mobilní telefony. Radostné mávání, vzájemné pozdravy a opožděné mexické vlny dodaly celé akci úžasnou atmosféru.

Po příjezdu na stadion následoval slavnostní nástup s historickými prapory a vztyčením české vlajky. Okamžik byl doprovázen vřelým potleskem z plných tribun. Následně sokolové předvedli dvanáct hromadných skladeb, které zahrnovaly nejen gymnastické vystoupení, ale i prvky jogy a akrobacie. Bez mála sto padesát dorostenek a mladých žen ukázalo, jak může každá žena pocítit jedinečnost ve svém těle.

Kromě toho více než čtyři stovky předškoláků cvičilo na motivy Ferdy Mravence. 119 mladších žákyň se proměnilo v mladé čarodějky, zatímco nejmenší děti účinkovaly spolu s rodiči a prarodiči, předvádějíce veselou hru na čmeláky. Každé vystoupení bylo doprovázeno nadšeným povzbuzováním publika.

Atmosféru akce nejlépe popsala Sokolská župa Jana Máchala, jedna z pořadatelských organizací: „Atmosféra byla slovy nepopsatelná, úžasná. Kdo tu byl naživo, zažil radost, sport, soudržnost a nezapomenutelné okamžiky.“