BUDĚJOVICKO

Sovinec v Borových Ladech

„Tam se ve skalním výchozu ukrývá sova pálená. Ráda se vyhřívá na slunci, zvláště když je prochlazená. Dnes si to užívá, po převozu z voliér v Klášterci má tu spoustu podnětů,“ říká Jan Mokrý, zoolog Národního parku Šumava.

V sovinci najdeme celkem šest voliér, ve kterých žije šest druhů sov. „Některé sovy k nám došly ze zoologických zahrad, jiné záchranné stanice. Skrývají se v terénu se suchou trávou a větvemi. Támhle na malé borovici sedí puštík bělavý,“ pokračuje Mokrý.

Sovy jsou během dne poměrně aktivní. „Jsme tu ráno, kdy se vyhledávají nejlepší místo. Navíc po půl roce stráveném ve voliérách v Klášterci se teprve seznamují s novým prostředím,“ vysvětluje zoolog.

Sovinec v Borových Ladech, který navštívila první letošní návštěvnice Věra Kubešová, přitahuje pozornost. „Máme štěstí, že sovy nejsou schované,“ usmívá se Kubešová při pohledu na sovici sněžnou.

O pacienty sovince se stará ošetřovatelka Janka Smatanová, která zároveň provází návštěvníky a ukazuje, kde se sovy mohou schovávat. „Většinou jsou nahoře na skále nebo ve stromě,“ říká. Zatímco výr velký se většinou skrývá, puštík často prolétává nad hlavami návštěvníků. „Ten má rád společnost, vůbec mu to nevadí,“ dodává Smatanová. Navštívit sovinec v Borových Ladech v Národním parku Šumava můžete každý den kromě pondělí od 10:00 do 16:30 hodin.