ZLÍNSKO

Stavby na Moravě a Baťově kanálu budou zpožděny

Stavby přístavů a plavebních komor na řece Moravě a Baťově kanálu na Zlínsku, do kterých byly nainvestovány stovky milionů korun, zaznamenávají zdržení. Zásadním důvodem těchto prodlev jsou námitky ze strany ekologických organizací.

Jednou z aktuálně pozastavených staveb je přístaviště v Napajedlích. Ekologický spolek Egeria podal proti projektu odvolání, což vedlo k dočasnému zastavení příprav na stavbu.

Podobné komplikace se objevily i u rekreačního přístavu ve Starém Městě u Uherského Hradiště. V tomto případě spolek Děti Země napadl žádost o výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů, čímž zkomplikoval pokračování v projektu.

Další stavbou, která narazila na ekologické překážky, je plavební komora Bělov. Zde ekologická sdružení trvala na vytvoření rybochodu, který by zajistil migraci vodních živočichů. Po dlouhých jednáních se nakonec dospělo k dohodě.

Podobná situace je také u dálnice D49, která má vést z Hulína do Fryštáku. Také zde ekologické námitky ohrožují průběh stavby a mohou vést k jejímu dočasnému zastavení.

Proč ekologické spolky protestují? Jejich argumenty se často týkají potřeby ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti v dotčených oblastech. Například požadavky na výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů nebo na zajištění migrace vodních živočichů jsou častými důvody pro jejich intervenci.