PLZEŇSKO

Strážníci kontrolovali dětská hřiště v Křimicích

K důkladné prohlídce vybraných míst posloužil detektor kovu, který byl zakoupen MO Plzeň 1 a pro tento účel byl zapůjčen i s obsluhujícím strážníkem z obvodní služebny Lochotín. Akce „Jarní úklid“ se uskutečnila za přítomnosti tajemníka úřadu městského obvodu Plzeň 5 Křimice Mgr. Ladislava Plochého. Za pomoci detektoru kovu se podařilo najít zrezivělé šroubky a jedno zapomenuté autíčko.

Žádné injekční stříkačky a další nebezpečné předměty na kontrolovaných místech nebyly nalezeny.

foto: mp plzeň