PRAHA

Studenti Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára si brzy budou moci zasportovat na novém školním hřišti

„Prioritou Prahy je udržet a stále rozvíjet současnou sportovní infrastrukturu primárně pro výkonnostní a rekreační úroveň. V rámci plánovaných investic odboru školství a ve spolupráci s městskými částmi chceme tento rozvoj zajistit co nejefektivněji tak, aby byla školní sportoviště maximálně využita a byla co nejvíce multifunkční, jako je tomu například u Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára. Zde dojde k obnově běžecké dráhy, plochy pro skok do dálky, vrhu koulí a k rekonstrukci hřiště pro míčové hry,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral. Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího školního sportovního hřiště, které se nachází v areálu školy. Díky ní dojde k opravě sportovních povrchů a oplocení hřišť, dále budou obnoveny i vegetací zarostlé sportovní plochy. Účelem stavby je také obnovit běžeckou dráhu, sektor skoku do dálky, vrhu koulí a rekonstrukce stávajících hřišť na míčové sporty. Předpokládaný termín zahájení řízení veřejné zakázky je červen 2022 s předpokládanou dobou realizace 6 měsíců.