BUDĚJOVICKO

Studentky z Písku trénují na pokročilém simulátoru za 11 milionů

Studentky třetího ročníku zdravotnické školy v Písku mají nyní možnost pracovat s pokročilým simulátorem, který imituje plicní embolii po operaci. Tento robotický pacient mrká, kašle a dokonce vyžaduje resuscitaci. Ovládání simulátoru zajišťuje odborná učitelka Anna Vocloňová, která pomocí tabletu mění fyziologické funkce pacienta. 'Studentky mohou zhodnotit stav pacienta pomocí různých zvuků a dechových fenoménů, které jsou řízené celým počítačovým programem,' vysvětluje Vocloňová.

Stela Zahradníková a Karolína Lencová, obě studentky, které simulaci prováděly, oceňují přínos této inovace. 'Pomáhá nám to připravit se na skutečné situace, a to bez stresu, který by mohl vzniknout při práci s reálným pacientem. Je to dynamické, poutavější než se učit jen v lavici a lépe si to zapamatujeme,' sdílely své dojmy.

Ředitelka školy Helena Šatrová zdůrazňuje význam simulátorů pro výuku. 'Studenti tak mohou nanečisto zvládnout i složitější zákroky. Když pak přijedou do nemocnice, nejsou překvapeni a již ví, co očekávat. Taktéž se zvýšil zájem o studium díky těmto atraktivním pomůckám,' řekla Šatrová.

Projekt rovněž obdržel pochvalu od náměstka hejtmana Pavla Klímy z TOP 09. 'Všichni víme, jak je důležitá rutina a zkušenost sestry při záchraně života. Je to otázka vteřin, která může rozhodnout o osudu pacienta,' připomněl Klíma.

Celkové náklady na pořízení těchto moderních výukových pomůcek pro Střední zdravotnickou školu v Písku dosáhly 11 milionů korun. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 10 milionů, zbývající část uhradil Jihočeský kraj.