PRAHA

Štvanická lávka se uchází o titul Stavba roku 2023

Na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze bylo tento týden představeno celkem 38 nominací na tituly Stavba roku 2023 a také 2 nominace na titul Zahraniční stavba roku 2023. Z nejlepších novostaveb, které vybírá odborná porota mezi všemi přihlášenými, se jich hned 8 nachází na území hlavního města. K nim se řadí i Štvanická lávka, kterou je navíc možné svým hlasem podpořit také v hlasování veřejnosti, a to buď přímo na webových stránkách soutěže, nebo prostřednictvím QR kódu na propagačním materiálu, který za tímto účelem vznikl. Lidé mají příležitost hlasovat až do čtvrtka 23. listopadu 2023 do 24:00 hodin, kdy bude hlasování ukončeno a výsledky této kategorie budou spolu s ostatními následně vyhlášeny v rámci slavnostního galavečeru v pražském Rudolfinu o den později. Štvanická lávka představuje jednoduchou spojnici pro pěší a cyklisty mezi městskými částmi Praha 7 a Praha 8 s?tím, že je z?lávky právě přímý přístup také na ostrov Štvanice. Tři sta metrů dlouhá konstrukce z?bílého ultra-vysocehodnotného betonu s antigraffiti nátěrem je nezvyklá svým zakřivením. Stavět se začala v lednu 2022 a její pochozí šířka je čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nebude tedy vznikat zbytečný světelný smog. Zajímavostí je, že zakončení madla na karlínské straně je v podobě koní, na té holešovické zase v?podobě býků, ostrov Štvanici pak zdobí zajíci. Mezi Karlínem a Štvanicí lávka překlenuje koryto Vltavy o šířce 38 metrů a mezi Štvanicí a Holešovicemi šířka koryta činí dokonce 149 metrů. Poslední pole mostu u holešovické strany je možné zvednout tak, aby odolalo i průtoku tisícileté vody. Stavba má také drobné spáry, kterými bude odtékat dešťová voda. Výstavba lávky, jejímž investorem je hlavní město, vyšla celkem na 352 milionů Kč. Autory její podoby jsou Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek a Vít Najvárek, realizaci provedla společnost Skanska a.s. Autory soch a ornamentů jsou Aleš Hvízdal a Jan Hendrych. V letošním roce bylo do soutěže Stavba roku přihlášeno rekordních 110 staveb ze všech regionů České republiky. Hlavním organizátorem soutěže Stavba roku 2023 je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.