BRNĚNSKO

Továrna v Modřicích na Brněnsku vyrábí 14 tisíc tun polystyrenu s pomocí robotů

Továrna v Modřicích na Brněnsku dosahuje každoroční produkce až 14 tisíc tun pěnového polystyrenu. Tento materiál nejčastěji slouží k izolaci bytů nebo jako obalový materiál. Suroviny získává podnik hlavně z brněnských sběrných dvorů a obchodních řetězců s elektronikou.

Výroba polystyrenu probíhá s pomocí zhruba deseti robotů, včetně čtyř automatizovaných vozíků se speciálními senzory, které zabraňují kolizím. Ostatní stroje s vysokou přesností balí hotové polystyrenové desky nebo je skládají na palety.

Ředitel společnosti Jiří Kudlička uvádí, že firma pracuje s automatizací již dvacet let, čímž nahradila manuální práci zhruba třiceti zaměstnanců. Nicméně některé úkoly zůstávají v lidských rukou, například třídění dovezeného polystyrenu, kde se odstraňují nežádoucí prvky jako listy, plastové sáčky nebo kovové spony.

Spolupráce s brněnskými sběrnými dvory je v Česku ojedinělá a továrně poskytuje až třicet tun materiálu ročně. Tento postup chrání čistotu polystyrenu, což by v žlutých kontejnerech na plast hrozilo znečištěním jinými odpady.

K výrobě známého izolantu se používají pouze tvrdé polystyrenové granule a vodní pára. Tímto způsobem je zajištěna vysoká kvalita finálního produktu, který poskytuje výborné izolační vlastnosti pro budovy nebo slouží jako odolný obalový materiál.

Polystyren je vysoce recyklovatelný materiál, ovšem správné třídění je klíčové pro jeho optimální využití. Polystyrenové kuličky, které tvoří 98 procent vzduchu, mají schopnost nabobtnat až na padesátinásobek svého objemu, což zajišťuje jejich využitelnost v různých oblastech, od plnění polštářů po výrobu polystyrenových desek.

Modřická továrna, která zaměstnává asi stovku lidí, dodává své produkty především do velkoobchodů a je součástí širší sítě společnosti Bachl, která má také závody ve Vimperku a Chomutově. Roční obrat české pobočky činí 1,5 miliardy korun.

Spotřeba pěnového polystyrenu v Česku prudce vzrostla mezi lety 2000 a 2010, z necelých 19 tisíc tun na 60 tisíc tun ročně. V posledních dvou letech však výrobci zaznamenávají mírný pokles, přičemž to připisují růstu cen energií.