PLZEŇSKO

Tramvaje se vrátily na nově rekonstruovaný úsek trati v ulici Terezie Brzkové

S koncem rekonstrukce, která začala 1. července letošního roku a hotová byla na konci listopadu, se do běžného režimu vrací také individuální a hromadná doprava.

„Rekonstrukce tohoto úseku tramvajové trati a jejího okolí už byla nevyhnutelná. Těší mě, že se stavbu podařilo dokončit v termínu a provoz se tak navrací do obvyklého režimu s komfortnějšími tramvajovými zastávkami. Oba tramvajové ostrůvky byly prodlouženy a o 1,5 metru rozšířeny. Přibyly zde také přístřešky pro cestující s lavičkami a zábradlí. Plzeňanům děkuji za trpělivost,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí, do jehož kompetence spadá rovněž Správa veřejného statku města Plzně, která měla opravu na starost.

Během stavby byla opravena tramvajová trať.  Stávající železobetonové panely byly nahrazeny pevnou jízdní dráhou s izolační vanou, která bude tlumit hluk tramvajového provozu. Před kolejové oblouky byly osazeny mazníky, které přispějí k menšímu opotřebení kolejnic a také ke snížení hluku při průjezdu tramvají. Při stavbě byla také provedena kompletní rekonstrukce kanalizačního řadu v celé délce opravovaného úseku a úprava vodovodního řadu přes ulici Karla Steinera.

Cestující budou mít díky napřímení a rozšíření tramvajové zastávky Karla Steinera komfortnější a bezpečnější nástupní ostrůvky. Díky napřímení tratě a zastávky totiž řidiči tramvají uvidí i na poslední dveře nových delších tramvají.  V místě bylo zároveň instalováno nové veřejné osvětlení. Zrekonstruována byla také vozovka a parkovací místa v ulici Terezie Brzkové a přibyla nová parkovací stání v ulici Waltrova, včetně dvou parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Stavba, kterou realizovala firma COLAS CZ, a.s., skončila v termínu a Správa veřejného statku města Plzně za ni zaplatí přibližně o 1,5 milionu méně oproti vysoutěžené ceně. Více než 8,5 milionu korun z celkové částky 82,5 milionu korun s DPH přitom činily náklady spojené s úpravami a rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu.