LIBERECKO

Úroveň podzemní vody u hranic s Českem stoupá

Úroveň podzemní vody vzrostla ve čtyřech vrtech, které se nacházejí na přítokové straně podzemní stěny, směrem k jižním českým hranicím. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že 'jde o jednoznačně pozitivní zprávu a tím se potvrzuje funkčnost bariéry.' Za dva poslední roky došlo k nárůstu hladiny podzemí vody mezi 156 až 551 centimetry.

Ředitel České geologické služby Zdeněk Venera oznámil, že zvýšení hladiny bylo zaznamenáno i v jiných, vzdálenějších vrtech, což je pozitivním znamením. 'Zvýšená hladina podzemní vody byla zjištěna až do vzdálenosti 850 metrů od podzemní těsnící stěny směrem od dolu na jih k české hranici,' dodal. Tři vrty zde po dlouhém několikaletém poklesu ukazují nárůst hladiny o přibližně 130 centimetrů.

Na ještě vzdálenějších místech zatím voda nepřibývá, jelikož podzemní voda proudí velmi pomalu a zvyšování hladiny může trvat roky. Turów leží nedaleko Libereckého kraje a v minulosti byly vody ze směru k dolu předmětem sporů mezi Českem a Polskem.

Odborníci z České geologické služby již od roku 1965 pravidelně monitorují hladinu podzemních vod v této oblasti díky společnému česko-polskému měření. To probíhalo dvakrát ročně a od roku 2020 se hladina měří kontinuálně téměř ve všech vrtech. Těsnící stěna byla uvedena do provozu v létě 2022.

Pravidelná měření jsou prováděna na základě dohod mezi vládami České republiky a Polska ohledně spolupráce při řešení pozitivních i negativních vlivů těžební činnosti v polském povrchovém hnědouhelném dole Turów.

Ministerstvo životního prostředí pravidelně informuje o dostupných datech, které umožňuje česko-polská dohoda. Na začátku května podala expertní skupina Frank Bold správní žalobu na ministerstvo za účelem zveřejnění informací o odtoku vody do polského uhelného dolu Turów.

Ekologická organizace Greenpeace, která dlouhodobě protestuje proti těžbě v dole Turów, nesdílí ministerský optimismus. 'Z dat vyplývá, že hladiny vod v hlubších kolektorech na českém území stále klesají a i nyní se nacházejí na historickém minimu,' uvedl tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.