ÚSTECKO

Ústí nad Labem získalo milionovou dotaci na prevenci kriminality

V rámci programu prevence kriminality, který zajišťuje Městská policie Ústí nad Labem, byly městu přiděleny dotace na dva projekty.

Ústí nad Labem bylo úspěšné se svou žádostí o dotaci od Ministerstva vnitra ČR na realizaci dvou projektů v rámci programu prevence kriminality. Dotace v celkové výši 1 145 000 Kč bude rozdělena na realizaci projektů následovně:

Ústí nad Labem – AKP – 2024 bude podpořeno částkou 1 096 000 Kč,

Ústí nad Labem – Děti dětem – 2024 bude podpořeno částkou 49 000 Kč.

Podmínkou získání dotace MV ČR je povinná finanční spoluúčast města Ústí nad Labem v minimální výši 30 % z celkových nákladů projektu. Město se bude na projektech podílet částkou ve výši 512 000 Kč.