PRAHA

V pražské Troji vznikne nový park vodních sportů. Bude sloužit veřejnosti i jako národní tréninkové centrum

Nový areál bude sloužit veřejnosti i profesionálním sportovcům. Stane se totiž národním tréninkovým centrem pro vodní sporty. Charakterem bude odpovídat krajinářskému parku s dostatkem zeleně. 

Areál vznikne na břehu Vltavy podél Vodácké ulice doplněním stávající slalomové dráhy a přebudováním okolí. Oproti stávajícímu kanálu nabídne celou řadu nových možností pro širokou sportovní veřejnost i divácké zázemí včetně nových tribun. Pro profesionální sportovce bude plánovaná stavba znamenat zkvalitnění podmínek pro trénink. Sloužit bude v neposlední řadě také pro trénink záchranných složek. Díky multifunkčnosti pak bude možné areál plnohodnotně využívat po celý rok.

Součástí projektu bude vysazení nových stromů i další zeleně a bude podpořen charakter lokality jako krajinářského parku zasazeného do říční nivy.

„Prvotní nápad na areál pro vodní sporty v oblasti mezi řekou a protipovodňovým valem v pražské Troji pochází z roku 2010. Jsem rád, že dlouholetý zájem Pražanů o toto místo a o jeho přirozené využívání ke sportu a rekreaci potvrdil během let tento záměr a vyústil k dalšímu kroku v rozvoji tohoto území. Na vypracování projektu jsem v roce 2010 spolupracoval jako architekt, moje radost je tedy dvojnásobná,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.
„Reprezentativní místo k realizaci vodních sportů na vrcholné úrovni Praze zatím chybělo. Kanál bude určen pro tréninky sportovců ve vodním slalomu, raftingu nebo pro rodeo na divoké vodě. Chybět nebude také prostor pro volnočasové vyžití nás Pražanů. Jsem rád, že Rada hlavního města Prahy záměr vybudování parku schválila a dokázala tak, že programové prohlášení není jen cár papíru, ale opravdový plán,“ uvádí Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu.
„Tato investice do nového slalomového kanálu nejen že zvýší prestiž Prahy v řadách milovníků vodních sportů, ale umožní městu hostit profesionální závody, které přilákají návštěvníky z různých krajů světa. Tyto události pro Prahu představují finanční stimul a také znamenají nepřímý příjem do městské pokladny,“ dodává Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Těžiště areálu, kanoistický kanál, vytvoří 12 metrů široké a 270 metrů dlouhé nové říční rameno. Stupňovitý svah s tribunami nabídne prostor až 1 255 divákům. Stávající kanál zůstane při přestavbě nedotčen, do budoucna se ale předpokládá jeho úprava pro lepší navázání na nový kanál. Nová výstavba nenaruší ani cyklotrasu ve Vodácké ulici na levém břehu, která bude doplněna o dva betonové mosty. Na pravém břehu nově vzniklého ostrova naopak přibude nový chodník doplněný o mlatový pruh pro rekreační běžce a dvě nové dřevěné lávky pro pěší.

Mostní konstrukce doplní ještě krátký betonový mostek nad vratným kanálem pro lodě s půdorysem umožňujícím jejich otočení. Pro uživatele loděnice počítá projekt také s vybudováním nové komunikace a přilehlého parkoviště až pro 70 aut. Nový sportovní areál kromě vodních sportů nabídne i dětské hřiště nebo atrium pro kulturní produkci. 

Zdroj: TZ Praha.eu