PRAHA

V pražském kině Atlas začíná festival filmů Nezlomní a obětovaní

Téma čtvrtého ročníku bylo zvoleno v návaznosti na sedmdesáté výročí anabáze skupiny bratří Mašínů přes železnou oponu a této události bude věnováno kromě starších dokumentů i několik zcela nových snímků. „Je opravdu zvláštní, jak dosud posuzujeme protinacistický a protikomunistický odboj zcela odlišnými měřítky. Dnešní Rusko staví svoji identitu a rétoriku na tom, že jeho předchůdce Sovětský svaz osvobodil Evropu od nacismu. A nedodává, že následně zotročil celou její východní půlku. Jsem rád, že tuto kapitolu i statečný odpor proti sovětskému útlaku festival připomíná,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil. „V době, kdy zděšeně sledujeme barbarský útoku na Izrael a jeho obyvatele a následně eskalaci nové vlny antisemitismu v Evropě, považuji za naléhavé připomínat právě tato témata. Žádný jiný národ nebyl v dějinách tak vytrvale terčem násilí a pokusů o úplné vymazání, jako právě židé. Je třeba proti tomu bojovat všemi prostředky, vzděláváním počínaje,“ dodala Hana Kordová Marvanová, zastupitelka hl. m. Prahy a předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století, které festival pořádá Na programu je rovněž řada dokumentů renomovaných českých režisérů včetně Olgy Sommerové, Pavla Křemena, Heleny Třeštíkové či Kristiny Vlachové. Předpremiéru zde bude mít také čerstvě dokončený dokumentární esej Jana Gogoly a Matěje Hrudičky o uherskohradišťské věznici Vězení dějin. Film „Pochoduj nebo zemři“ připomene i nepříliš známou účast Čechů a Slováků v řadách francouzské cizinecké legie i armády USA ve válkách v Indočíně. Součástí programu jsou i semináře o propagandě ve filmu a v televizi. Ceny vstupného jsou pouze symbolické: lístky na jednotlivá představení stojí 39 korun, permanentka na celý festival 249 korun. Více informací naleznete na: www.nezlomniaobetovani.cz. Vstupenky jsou pak k dispozici na www.kinoatlaspraha.cz.