PRAHA

V Sedlci po rekonstrukci za 21 milionů opět vztyčili pětimetrovou kosterní pyramidu s 1500 lebkami

Práce na obnově severozápadní pyramidy v kutnohorské kostnici, které započaly již v roce 2019, byly úspěšně dokončeny. Celkový náklad na tuto náročnou rekonstrukci činil 21 milionů korun, které uhradila římskokatolická farnost v Kutné Hoře ze svých příjmů.

V roce 2019 začali restaurátoři s rozebíráním pětimetrové věže kvůli statickým problémům a nutnosti zpevnit a rozšířit základ severozápadního pilíře kostnice. Při obnově museli odborníci pečlivě renovovat jednotlivé lebky a další ostatky pocházející z obětí moru a husitských válek. Tyto kosti byly mechanicky očištěny kartáčem, namočeny ve vápenném mléce a následně vysušeny.

Poté, co byly kosti konzervovány, hledali restaurátor Tomáš Král s projektantem Vítem Mlázovským vhodný způsob, jak je navrátit na původní místo. Ideálním řešením se ukázalo vybudování dřevěné konstrukce uvnitř nové pyramidy. Ta zpevní celou stavbu a zároveň odlehčí tlak kostí. Tato konstrukce rozdělila zatížení struktury na jednotlivá patra a pomohla tak při opětovném skládání pyramidy.

Při práci se restaurátoři setkali s problémem poškození kostí hnilobou, což znamenalo, že mnoho z nich nebylo možné použít. Tento problém byl vyřešen tak, že byly kosti kladeny pouze po obvodu jednotlivých pater a nikoli uvnitř celé konstrukce.

Příprava velkého klenebního pole, která trvala více než dva roky, zahrnovala i zajištění statiky objektu a snížení vlhkosti v interiérech pomocí větrané podlahy. Výsledkem těchto opatření je lepší odvzdušnění podlahy a snížení destrukce kostního materiálu.

Nově sestavenou pyramidu nyní tvoří 60 434 kostí a 1 424 lebek, a její obnova stála 21 milionů korun. Všechny procesy spojené se sestavováním pyramidy probíhaly za vitrínovými okny, což umožnilo návštěvníkům kostnice sledovat restaurátory při práci.

Podle Víta Mlázovského je pro restaurátory důležité zvládat psychický nápor, který přináší neustálý kontakt se smrtí. Navzdory těmto výzvám pokračuje kompletní obnova sedlecké kostnice, která trvá již deset let.

Na začátku desetiletí zpomalila rekonstrukční práce pandemie, která zasáhla turistické příjmy. Římskokatolická farnost v Kutné Hoře investovala do obnovy sedlecké památky za posledních deset let již 111 milionů korun.

Práce na další pyramidě, která stála v jihozápadním poli, již začaly. Restaurátor Tomáš Král uvedl, že sestavování této pyramidy by mělo začít nejpozději na začátku příštího roku.