PLZEŇSKO

Vodárna Plzeň vyzývá: na napouštění bazénů objednávejte cisterny

Bazény v Plzni zaváží vodárna zhruba od března, a to cisternami o objemu osm a deset krychlových metrů.

Cisterna bývá stále oblíbenější možností, jak si zajistit v bazénu čistou a nezávadnou vodu. Je to tím, že veřejná vodovodní síť není pro velké odběry určená a při nedodržení pravidel hrozí, že zákazník způsobní problém sobě i sousedům. Pokud totiž roztočí kohoutek naplno, může dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazenin na stěnách a následnému nežádoucímu zakalení vody.  A to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Způsob napouštění z kohoutku navíc není možno použít v lokalitách s nedostatečnou kapacitou vodního zdroje. V případě napouštění z vlastní studny se pak lidé mohou v bazénech setkat s různými nežádoucími látkami a s tím spojenou případnou likvidací chemikáliemi. Jistotou kvality i toho, že neohrozíte odběr pitné vody ve vašem okolí, je proto napuštění bazénu cisternou. Za službu zákazník zaplatí vodné dle platného ceníku, stočné se neúčtuje. Připočítává se však cena za cestu cisterny a manipulační poplatek. Vodárenské cisterny disponují hadicemi 50 metrů i více a voda se tak dostane bez problému i do zahrad, kam je přívod komplikovaný. Termín zavážky je nutné objednat na příslušných provozech VODÁRNY PLZEŇ a.s. e-mailem nebo telefonem. 

Pokud se přesto zákazník rozhodne nevyužít cisternu a bude chtít naplnit bazén přímým napouštěním z vodovodu, musí dodržovat pravidla. Je nezbytné postup konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku VODÁRNY PLZEŇ a.s. (tel. číslo 377 413 444), kde získá pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody u něj ani ve veřejném vodovodu. Obecně lze říci, že čas napouštění je nutné volit v nočních hodinách a zároveň platí jednoduché pravidlo rychlosti napouštění cca 10 litrů za minutu (lze jednoduše vyzkoušet na kbelíku o objemu 10 litrů).

Kontakty na příslušné provozy:
Plzeň – tel.: 377 413 442, e-mail: marta.sevcikova@vodarna.cz
Kralovice – tel.: 373 396 304, e-mail: lukas.kovar@vodarna.cz
a Nýřany – tel.: 377 931 315, e-mail: lubos.kucera@vodarna.cz