VYSOČINA

Vysočinské muzeum čeká mega rekonstrukce za 100 milionů

Muzeum Vysočiny se chystá na velkou proměnu svých výstavních budov. V prostoru zadního traktu vznikne po adaptaci a rekonstrukci tří samostatných budov nově edukativní centrum a moderní muzejní laboratoře. Kromě toho bude nově zpřístupněn i přilehlý dvůr.

Současný projekt má aktuální rozpočet 100 milionů korun a nyní probíhá veřejná zakázka na dodavatele stavby. Po jejím skončení se předpokládá, že projekt bude realizován během příštích dvou let. 'Tento projekt se významně dotkne všeho, co Muzeum Vysočiny dělá,' uvedl ředitel muzea Karel Malý.

Stavební práce by měly začít již na počátku léta a zaměří se na tři budovy v zadní části muzea. Jedna z těchto budov je památkově chráněná, takže zde proběhnou jen minimální úpravy. Ostatní budovy, včetně současného technického zázemí a dílen, prodělají větší změny.

Edukační centrum bude kromě jiného zahrnovat i nové laboratoře, které budou sloužit jak pro výzkumné účely, tak pro potřeby konzervátorů a restaurátorů. 'Současné podmínky nám neumožňují pracovat s moderními přístroji, takže se těšíme na nové prostory,' dodal ředitel Malý.

V rámci centra vznikne také střecha s pochozí terasou, kterou muzeum plánuje využívat například pro astronomická pozorování. 'Tato terasa bude jedním z unikátních prvků celého centra,' sdělil projektový manažer Miloš Podašil.

Důležitou součástí edukačního centra bude přednáškový sál s významně vyšší kapacitou než stávající Malovaný sál muzea na Masarykově náměstí. Tento nový sál bude sloužit pro muzejní přednášky a vzdělávací akademie, které se zde budou konat na pravidelném základě.

V době stavebních prací bude uzavřen stávající vchod do muzeum s jeho dvou výstavních budov v mázhauzu. Návštěvníci budou využívat nově otevřený vchod v jedné z budov, což si vyžádá dočasné přemístění pokladny a uzavření některých expozic, včetně té zaměřené na dolování.

Tehnické oddělení muzea, archeolog a dílny se během rekonstrukce přemístí do dočasných prostor. Výstavy ve stávajících prostorech budou pokračovat a muzeum bude návštěvníkům nabízet i tematické miniexpozice v nově vytvořených vitrínách na čelní straně jedné z budov.

Modernizaci čeká také Oblastní galerie, která zlepší své technické vybavení, včetně osvětlení a bezpečnostních systémů. Nové prostory pro návštěvníky budou budovány v galerijní budově na Masarykově náměstí 24. 'Modernizace je nezbytná, protože současné osvětlení je zastaralé a už ani nefunkční,' uvedl ředitel galerie Daniel Novák.

Celková rekonstrukce obou galerijních budov bude stát 40 milionů korun a kromě technických vylepšení přinese i nový design výstavních prostor, aby návštěvníci měli zcela nový zážitek a pocítili, že se ocitli v moderní galerii.