LIBERECKO

Vzkříšená historická tramvaj bude Liberec těšit celý rok

Tomáš Krebs, předseda spolku Boveraclub, oceňuje dlouholetou a produktivní spolupráci se svými kolegy z pražského Podnikového muzea. Jedním z hlavních přínosů této vzájemné spolupráce je jejich neocenitelná pomoc při rekonstrukcích historických tramvají, které v Liberci zaznamenaly významný historický význam.

Podle Krebse, hlavním klíčem k úspěchu během tohoto dlouhodobého procesu je spolupráce a sdílení zkušeností a odborných rad od kolegů z muzea. Jejich schopnost poskytnout náhradní díly významně přispěla k úspěchu rekonstrukcí. To také ukazuje jejich uznání a ocenění práce spolku.

'Jde především o to, že nám soupravu do Liberce zapůjčili na celý rok,' dodal Krebs. 'Nicméně bez spolupráce s DPMLJ a podpory ze strany kraje by se tato půjčka nikdy nerealizovala,' upřesnil.

Zapůjčená motorová souprava, vyrobená firmou Ringhoffer v roce 1915, a vlečný vůz stejné značky, který je o 15 let mladší, jsou důležitou součástí pražské flotily historických tramvají od 90. let. Tyto tramvaje jsou určeny pro pravidelný a komerční provoz jako doplňkové k těm, které jsou umístěny v expozici střešovického muzea.

Dopravní podnik plánuje tramvaje v průběhu roku systematicky využívat na celé tramvajové síti. Klíčové budou dny státních svátků, kdy budou tramvaje nasazeny do provozu. Kromě toho budou tramvaje k vidění každou sobotu během letních prázdnin a také při příležitosti dne otevřených dveří DPMLJ 14. září 2024.