PRAHA

Živý vlci na výstavě v kleci, probíhá správní řízení

Od pátku 24. do neděle 26. května se každý večer v Karpuchina Gallery v Rybný ulici konala výstava s názvem Lone Wolf. Centrem této performance bylo drsné vizuální ztvárnění, kdy byl vlk umístěn do klece uprostřed prostoru galerie. Kolem klece byl úzký chodník o šířce 45 centimetrů, který návštěvníkům poskytoval prostor k zamyšlení a hlubšímu prozkoumání osamělého tvora. Galerie uvedla, že uspořádání výstavy mělo za cíl zobrazit alegorii boje a podněcovat individuální myšlení.

Majitelka galerie, Alexandra Karpuchina, uvedla, že z jejich strany k žádnému problému nedošlo. Vlci byli zapůjčeni od firmy, která se specializuje na výcvik a půjčování zvířat pro film. Během tříhodinové performance se zvířata v kleci střídala po hodině. Avšak třetí den proběhla kontrola, a vlci se už zpět do klece nedostali.

Veterinární správa nezjistila žádné problémy s velikostí klece či betonovou podlahou. Problém nastal, když maďarští majitelé vlků nebyli schopni doložit původ zvířat, což vedlo k tomu, že byla zvířata odebrána. Jak vysvětlila mluvčí České inspekce životního prostředí, Miriam Loužecká, chybějící doklady znemožnily potvrzení legálních zdrojů zvířat. Vlk obecný patří mezi kriticky ohrožené druhy, které podléhají mezinárodní smlouvě CITES, upravující obchod s ohroženými druhy.

Nezisková organizace Hlas zvířat vydala kritické prohlášení a uvedla, že se jim podařilo výstavu zastavit ve spolupráci se státní veterinární správou, která odvedla zvířata do záchranné stanice. Navíc se ukázalo, že zvířata byla nevhodně uchovávána, protože nocovala v dodávce.

Tiskový mluvčí veterinární správy, Petr Vorlíček, dodal, že zákon zakazuje pořádání veřejných vystoupení, kterých se účastní vlci, a výsledky kontroly budou předány Městské části Praha 1, která povede správní řízení. Organizátorům výstavy nyní hrozí pokuta.

Když zvířata nebyla v kleci, mohla se procházet po galerii na vodítku, jak uvedla Karpuchina. Při odebírání zvířat asistovala také policie. Jan Rybanský z pražské policie potvrdil, že v neděli večer asistovali pracovníkovi státní veterinární správy při odebrání tří vlků.

Zvířata byla přemístěna do záchranné stanice ve Studánce na Tachovsku. Maďarští majitelé však nedlouho poté přijeli pro vlky zpět, což vedlo k dalšímu incidentu, který byl nahlášen policii. Nyní se čeká na výsledky testů, které určí, zda se jedná o čistokrevné vlky.