ZLÍNSKO

Zlín odchytává přemnožené nutrie, obyvatelé je mají přestat krmit

Ve středu proběhl v takzvaném 'teplárenském náhonu' v Bartošově čtvrti zásah proti přemnoženým nutriím. Externí firma se po tři hodiny snažila tyto hlodavce odchytnout a podařilo se jí chytit 17 dospělých a mladých jedinců. Zároveň radnice nechala zmapovat další lokality s výskytem nutrií. Vysoké zamoření bylo zjištěno také v Řepkově, konkrétně pod místním mostem.

'Nutrie budou postupně odchytávány na všech místech, kde hrozí jejich přemnožení. Druhý odchyt v Bartošově čtvrti je naplánován na začátek června,' informoval náměstek primátora pro životní prostředí a zemědělství Vojtěch Volf.

Odchytové akce jsou součástí dlouhodobé strategie města zaměřené na redukci populace invazivních druhů hlodavců a jejich negativní dopad na místní ekosystém. V letošním roce město zaznamenalo zvýšený počet stížností od obyvatel, zejména po incidentu z 7. dubna, kdy nutrie v Bartošově čtvrti utopily psa starší paní.

'Bojím se chodit po čtvrti kvůli velkému množství potkanů a nutrií. Mám malého psa a dítě, takže raději volím směr Lužkovice nebo jedu pryč autem,' uvedla místní obyvatelka Hana Gajdušková.

Radnice apeluje na obyvatele, aby nutrie nekrmili. Městská policie již za tento přestupek udělila první pokuty. Problém spočívá v nízké úspěšnosti odchytů - zatímco v roce 2022 městská policie odchytila 34 nutrií, loni to bylo šest a do poloviny letošního května ani jedna.

Externí firma má za cíl tuto situaci zlepšit. Princip funguje tak, že se zvěř chytá do klecí a následně se humane utrácí. 'Pro bezpečný průběh odchytů je nezbytné zajistit co nejmenší počet přítomných osob. Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína doporučuje omezit účast veřejnosti na minimum,' doplnil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.